Afegir a la cistella
TR00783 Tritó
37
2014
979-0-69204-890-9
Aquesta primera edició dels vuit duets es basa en el manuscrit de l’arxiu de música de l’abadia de Montserrat ja esmentat (signatura MAM 1087, 1-4), que va ser copiat sense gaire cura ni detall, i que ha exigit un meticulós treball de reconstrucció, que ha dut a terme el musicòleg Josep Dolcet conjuntament amb els flautistes Marco Brolli i Joan Bosch, responsables de l’enregistrament del CDA pleasing Agreeable Style que vam editar amb el nostre segell. Ha calgut desxifrar moltes vegades l’escriptura confusa del copista i la mancança o irregularitat dels fraseigs i les articulacions, però el problema principal de l’edició ha estat el repartiment més o menys equilibrat del discurs musical entre les dues flautes. Efectivament, el copista les va posar totes dues en un únic pentagrama i, tot i que algunes vegades especifica quina fa cada veu,

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

Mostra 4

Mostra 5

Mostra 6

Mostra 7

Mostra 8

Mostra 9

Mostra 10

Mostra 11

Mostra 12

Mostra 13

Mostra 14

Mostra 15

Mostra 16

Del mateix autor