La Música Orquestral de Carles Baguer, vol. V (Concert per a dos fagots i orquestra en Fa major)

Carles Baguer ( 1768 - 1808 )
Comprar
Revisor musicològic
Josep Maria Vilar
DT00430 2fg solo - 0200-2000 - archi
10 Minuts
Tritó
74
2009
2009
M692042723
En venda
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

El gruix de producció orquestral de Carles Baguer són les simfonies, però al seu costat hi ha algunes obres amb instruments solistes com a un concert per a corn anglès, una simfonia per a violí i el concert per a dos fagots. En aquest concert destaca el seu caràcter de música lleugera, amb un regust proper al divertimento, a la qual cosa colÀlaboren les seves textures, els seus ritmes, les instrumentacions coloristes. Com en els volums restants de l’edició de l’obra orquestral de Carles Baguer, s’ha procurat que la partitura restés al màxim de neta possible d’indicacions referents a l’edició, per la qual cosa, i sense renunciar a fer-ne una edició crítica en la qual resulti del tot clar i fàcil d’entendre el contingut real de la font original, i destriar aquest del que hi hem afegit o modificat, s’ha procedit a desplaçar tots aquests elements a les notes crítiques, prèvies a la partitura.