Comprar
DT00783 Tritó
37
2014
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Aquesta primera edició dels vuit duets es basa en el manuscrit de l’arxiu de música de l’abadia de Montserrat ja esmentat (signatura MAM 1087, 1-4), que va ser copiat sense gaire cura ni detall, i que ha exigit un meticulós treball de reconstrucció, que ha dut a terme el musicòleg Josep Dolcet conjuntament amb els flautistes Marco Brolli i Joan Bosch, responsables de l’enregistrament que vam editar amb el nostre segell. Ha calgut desxifrar moltes vegades l’escriptura confusa del copista i la mancança o irregularitat dels fraseigs i les articulacions, però el problema principal de l’edició ha estat el repartiment més o menys equilibrat del discurs musical entre les dues flautes. Efectivament, el copista les va posar totes dues en un únic pentagrama i, tot i que algunes vegades especifica quina fa cada veu, sembla que hi hauria d’haver una alternança de protagonisme més gran que la que indica el manuscrit. Creiem que hem estat encertats en la distribució alternada de fragments melòdics i d’acompanyament que proposem.

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

Mostra 4

Mostra 5

Mostra 6

Mostra 7

Mostra 8

Mostra 9

Mostra 10

Mostra 11

Mostra 12

Mostra 13

Mostra 14

Mostra 15

Mostra 16

Del mateix autor