La Música Orquestral de Carles Baguer Vol. III (simfonies Núm: 13, 14 i 15)

Carles Baguer ( 1768 - 1808 )
La Música Orquestral de Carles Baguer Vol. III (simfonies Núm: 13, 14 i 15)
PDF
Comprar
Revisor musicològic
Josep Maria Vilar
DT00160 0200-2000 - archi
15 Minuts
Tritó
80
2003
En venda
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

Obra del repertori obligat del " VIII Concurs Internacional de Direcció de la Orquestra de Cadaqués.
Les tres simfonies d’aquest volum segueixen l’estructura més habitual en Baguer: ràpid en forma sonata, lent (andante o adagio, segons els casos) estructurat com a tema amb variacions o en forma binària, en la mateixa tonalitat o en una de ve´na, un minuet amb el seu trio, i un moviment ràpid final en forma de rondó o de sonata. Com que la tonalitat influeix temàticament i estructural en Baguer, no ha d’estranyar que en aquestes tres simfonies en mi bemoll abundin les semblances de tot tipus.

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

Mostra 4