Follet. Drama líric en tres actes

Enrique Granados ( 1867 - 1916 )
Preu: 60,00 €
Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Walter Aaron Clarck
DT00888 solo V - coro [SATB] - 3333[1.2.sarr] - 4331 - Timp+perc - 2harp - archi
90 Minuts
Tritó
339
2013
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
"L’òpera Follet està basada en un relat del folklore bretó sobre un jove empès al su´cidi que es llança per un precipici per la fatalitat de l’amor (reminiscències de Tosca i fins i tot de l’Holandès errant). Granados començà a compondre aquesta obra el juliol de 1901. Aquesta obra havia de ser part de la temporada de Teatre Líric Català projectada per Granados mateix, Isaac Albéniz i Enric Morera al teatre Novedades.9 Tanmateix, aquesta temporada no s’esdevingué i el procés de composició va durar fins al començament de 1903, quan Granados va tocar la partitura al piano en una audició privada a casa de Mestres.El drama es va publicar el març de 1903 (Barcelona: Salvat y Cía.), però la partitura romangué inèdita." [...] "L’obra Follet de Granados té un mèrit artístic intrínsec que transcendeix la història de l’òpera catalana i mereix una producció completa." Walter Aaron Clark

Preludi del tercer acte de Follet