El majo discreto (Tonadillas)

Enrique Granados ( 1867 - 1916 )
Comprar
DT00727 S solo 1/pic.1.1.1 - 1.1.0.0 - 1perc. - archi
Tritó
13
2009
2009
9790692045458
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Albert Guinovart va realitzar l’orquestració de quatre de les conegudes tonades d’Enrique Granados: El majo discreto, El majo tímido, La maja de Goya y el Tralalá y punteado. Aquesta edició és una d’aquestes orquestracions.