La Música Orquestral de Carles Baguer, vol.I (Simfonies núms. 1, 2 i 3)

Carles Baguer ( 1768 - 1808 )
Preu: 25,48 €
Comprar
Revisor musicològic
Josep Maria Vilar
TR00028 0200-2000 - archi
15 Minuts
Tritó
96
1997
84-88955-30-8
Lloguer

Aquest primer volum de la música orquestral de Carles Baguer inclou tres simfonies d’estil clàssic, entre les quals cal destacar l’única simfonia en tonalitat menor del seu autor, propera a l’esperit del Sturm und Drang germànic. Tot plegat esdevé un testimoni de l’acceptació dels models establerts per Haydn per part dels músics barcelonins del segle XVIII.

Simfonia núm.1


Simfonia núm.2


Simfonia núm.3