Organistes de Barcelona del segle XVIII
PDF
Preu: 12,48 €
Comprar
DT00081 org solo
Martin Voortman
Tritó
86
2002
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Amb aquesta antologia es pretén oferir una panoràmica de la música d’orgue que hom podia escoltar a Barcelona a tot el llarg del segle XVIII. Per això hem seleccionat obres dels organistes de les esglésies més importants de la ciutat, que abracen des de l’estil plenament barroc fins a les estètiques preclàssiques, tot mirant de donar, a més a més, una mostra dels diferents gèneres i formes musicals emprades en aquest període.
R. CREST: Partit de mà dreta


J. ELIES: Peça en forma d’ària


J. CLOSELLS: Tocata en Mi major


F. VILAR: 6 versets de Pange lingua / Entrada de clarins


J. VILA: Obra cromàtica / Sonata en Sol menor


F. MARINER: Obra de ple sobre la Salve


A. MESTRES: Obra de ple de 3r to