Sebastián Aguilera de Heredia

Zaragoza ( 1561 ) - Zaragoza ( 1627 )
Sebastián Aguilera de Heredia
Compositor i organista, gran creador del Segle d’Or espanyol, especialment en música d’orgue.
No provenia d’una família de músics. S’ordenà clergue al 1584, i un any més tard fou nomenat organista de la catedral d’Osca. Tornà a Saragossa per motius familiars. Al poc temps ja ocupà el lloc de clergue compaginant-lo amb el d’organista al mateix lloc.
Al 1610 torna a Saragossa des d’on escriu el llibre de magnificats Canticum Beatissimae Virginies Deiparae Mariae de fins a vuit veus, que demostra una gran qualitat contrapuntística i un interessant joc dels dos cors.
La seva obra és del s.XVII però té una clara relació amb les polifonies del s.XVI (la seva obra per orgue també) i és un resum de la sobrietat i l’equilibri anterior tot i que amb petites novetats estilístiques.
La seva obra per orgue deixa com a llegat tres característiques (al llarg d’un segle): la composició de “falses”, els passatges de modulació i el compàs binari on les vuit corxeres es distribueixen en tres grups (3+3+2). Aguilera és també una mostra de riquesa creativa i claredat del llenguatge.