Josep Elies

Barcelona ( 1687 ) - Madrid ( 1755 )
Josep Elies
Josep Elies pot ser considerat com l’organista més famós del seu temps a tot Espanya. S’han conservat moltes còpies manuscrites de les seves obres. Deixeble de Juan B Cabanilles, el 1712 va guanyar el càrrec d’organista del monestir de Sant Pere de les Puel·les. El 1715 va passar a l’organistia de l’església de Sant Just i Sant Pastor, també a Barcelona, i el 1725 ja era organista de les Descalzas Reales a Madrid, lloc que va mantenir fins a la seva mort.
Podem dividir la seva obra per a orgue en dos categories: les peces llargues (anomenades pieza, obra, tiento, paso, tocata etc…) i el repertori de versos per a orgue. Tot plegat, un total de 527 peces, de les quals 466 son versos, tot i que la recensió de la seva obra resta encara oberta.
Elíes es mantingué fidel a la tradició polifònica espanyola d’orgue, amb certes influencies del barroc italià, i un plantejament realment progressista en el terreny Harmònic.