Rafael Crest

( s. XVII - s. XVIII )
Rafael Crest
Fra Rafael Crest va ser organista del convent de Sant Agustí en el pas dels segles XVII al XVIII. Aquest convent va ser enderrocat el 1717 per ordre de Felip V per tal de construir la ciutadella de Barcelona, sent-ne bastit un de nou a l’emplaçament actual de la parròquia de Sant Agustí durant la dècada de 1750. El convent va ser abandonat i enderrocat arran de la desamortització del 1835.

Obres

Rafael Crest