Verdaguer i el lied català
Preu: 14,52 €
Comprar
DD00449 M.Teresa Garrigosa, soprano
Emili Blasco, piano
Patrycja Bronisz, violí
La mà de Guido
2005
Felip Pedrell Sospirs - Les cinc roses
Antoni Nicolau Ra´ms i espigues - Cançó de la moreneta
Narcisa Freixas Lo filador d’or
Francesc Alió Cançó de la estrella - Plor de la tòrtora
Joan Lamote de Grignon On sou mon Jesús?
Àngel Rodamilans Amor - Bàlsam - Anem a Bethlem - El nom de Maria
Juli Garreta Records i somnis
Pau Casals Lo lliri blanc
Tomàs Buxó La filadora - Oidà pescadors
Antoni Massana En l’enterro d’un nin - Resignació