Joan Lamote de Grignon

Barcelona ( 1872 ) - Barcelona ( 1949 )
Joan Lamote de Grignon
Director i compositor. Rebé les primeres classes de Josep Abarcat, i continuà al conservatori del Liceu com alumne de A.Nicolau, B.Tintoré i T.Güell.
Començà la carrera de compositor amb la Gavota en Re mayor al 1984, tot i que ho compaginava amb els concerts de piano i el treball de director, labor per la qual fou més reconegut.
Començà dirigint l’orquestra de l’Associació Musical de Barcelona, i al 1910 presentà la seva candidatura a la direcció de la Banda Municipal de Barcelona però un seguit de problemes no li deixaren agafar el càrrec fins al 1919, tot i que al 1914 fou nomenat músic major i engegà un projecte per reconvertir el conjunt simfònic de instruments de vent. Al 1910 fundà l’Orquestra Simfònica de Barcelona, que tingué plenitud fins al 1925 i el seu repertori era principalment simfònic europeu i producció catalana i espanyola contemporània. L’Orquestra Municipal de València fou creada i dirigida per Joan Lamote des de 1943 al 1947.
Com a compositor practicà gèneres diversos i buscà un bon equilibri entre la música del moment i el cant popular català i espanyol. A més treballà com a transcriptor per la Banda Municipal de Barcelona.

Obres

Joan Lamote de Grignon