Alfonso X el Sabio

Toledo ( 1221 ) - Sevilla ( 1284 )
Alfonso X el Sabio
Rei trobador. Fill de Ferran III i Beatriu de Suabia. Tot i les seves tasques polítiques no deixà de banda l’estudi científic (que li donarà el nom de "el savi") i la tasca de trobador. D’entre la seva obra destaquen les Cantigas de Santa María, altres textos oficials i formularis de la Cancelleria. Per la seva cort passaren gran nombre de poetes i trobadors reconeguts (Pero da Ponte, Alfonso Gómez de Sarriá, Pedro García, Giraut de Riquier...) a més de gent de totes procedències destacades per ser grans savis o artistes.
Fou trobador en totes les seves facetes, perquè tan pertanyen a ell els texts com moltes de les músiques. De la seva activitat com a trobador n’ha quedat 44 cantigues profanes (sense música, amb temàtica amorosa i provablement d’una etapa juvenil) i 423 de religioses (principalment dedicades a la lloança de la Verge). Les Cantigas de Santa María estan escrites en còdex (tres d’ells amb música) i són el resultat de la "conversió" del rei a l’autèntica dama: la Verge.