Comprar
TR00115 3[1.2.3/pic] 3[1.2.3/ci] 3[1.2.clb] 3[1.2.3/cfg]- 4331 - timp+1 - 2arp - archi
cym.sd.tri.bell(F#)
20 Minuts
Tritó
98
2012
9790692048312
La suite Hispàniques és un projecte de gran envergadura que Joan Lamote de Grignon inicià l’any 1911 amb Andalusia. La idea era bastir una trilogia simfònica emprant motius musicals de les diferents regions d’Espanya. Per fer-nos una idea de la dimensió que pensava donar a l’obra, només cal donar una ullada a la partitura d’Andalusia en l’edició de 1924. S’hi especifica Hispàniques com una trilogia simfònica, la primera part de la qual consta de quatre moviments: I. A ndalusia (quadre simfònic) II. G osa dramàtica sobre la cançó popular El testament d’Amèlia III. Scherzo català IV. A ragó (a la manera d’una jota) D’aquesta primera part, només en finalitzà els dos primers moviments. Del tercer, que pren la cançó popular El bon caçador com a tema, se’n conserva la partitura general inacabada, mentre que d’Aragó només en queden esbossos. La dimensió de les parts conservades posa en relleu la magnitud que havia de tenir la trilogia completa.
Andalusia Catalunya

Andalusia

Catalunya