Comprar
Revisor musicològic
Arnau Farré
DT00930 33[1.2.ci]22 - 4331 - timp - archi
20 Minuts
Tritó
70
2012
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

La trascendència del compositor català Juli Garreta es deu principalment a la seva dedicació a la composició de sardanes, però, la seva obra orquestral, mereix una especial atenció. Les illes Medes es va estrenar el 1923 al Palau de la Música Catalana sota la direcció de Pau Casals. Encara que no es tracta d’una obra programàtica, és evident la intenció del compositor de descriure de manera poètica un moment particular d’un paisatge.

Les Illes Medes