Trio de corda
PDF
Afegir a la cistella
DT00397 v. va. vc
Benet Casablancas
14 Minuts
Tritó
34
2009
2009
9790692046141
Inclòses
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
El Trio de corda fou escrit a Sabadell al 1992. El seu disseny formal obeeix a una disposició tripartida lent-ràpid-lent, contrastada tant pels tempi i pel caràcter de les seccions successives, precedida per una agitada introducció succe´da per un breu epíleg. La concentració formal que acredita aquesta configuració, així com algunes peculiaritats del seu llenguatge harmònic i temàtic, i la intensitat amb què n’és elaborat el material al llarg del desenvolupament discursiu, situen la present composició en una línia paralÀlela a la de realitzacions coetànies com ara el Segon quartet de corda, Impromptu,i Full d’àlbum.

Trio de corda