Llorenç Balsach

Sabadell ( 1953 )
Llorenç Balsach
Compositor que estudià els seus estudis musicals a Barcelona amb J.Poch, C.Guinovart, J.Soler i A.Argudo. Combinant-ho amb estudis de Matemàtiques i desenvolupament de les tècniques electroacústiques.
En la seva primera època opta per tècniques musical vinculades al conceptualisme. Des de 1977 ha escrit música instrumental i vocal on destaquen els components melòdics i dinàmics amb un to humorístic. És el període on va desenvolupar gran part de la seva obra.

Ha rebut encàrrecs de Radio Baden-Baden, l’Associació Catalana de Compositors, Radio Nacional d’Espanya, i l’Orquestra Simfònica del Vallès entre d’altres. I les seves obres han estat representades arreu. Ha composat la banda sonora de Entreacte i ha composat música per a ballets, recitals de poesia, documentals, espectacles de màgia i happenings.

Una de les altres facetes de Balsach des de 1982 és la de la investigació dels fonaments teòrics de la percepció musical. Investigà com completar la música i la musicologia amb ordinadors, amb programes d’anàlisi harmònic, de notació musical, i d’estudi harmònic i de classificació funcional d’acords i escales.