Trio de corda
Afegir a la cistella
TR00397 v. va. vc
Benet Casablancas
14 Minuts
Tritó
34
2009
2009
9790692046141
Inclòses
El Trio de corda fou escrit a Sabadell al 1992. El seu disseny formal obeeix a una disposició tripartida lent-ràpid-lent, contrastada tant pels tempi i pel caràcter de les seccions successives, precedida per una agitada introducció succe´da per un breu epíleg. La concentració formal que acredita aquesta configuració, així com algunes peculiaritats del seu llenguatge harmònic i temàtic, i la intensitat amb què n’és elaborat el material al llarg del desenvolupament discursiu, situen la present composició en una línia paralÀlela a la de realitzacions coetànies com ara el Segon quartet de corda, Impromptu,i Full d’àlbum.

Trio de corda