Comprar
DT00301 fl.cor.2v.va.vc.cb
4 Minuts
Tritó
6
2010
2010
9790692047377
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

Amb la nova sèrie de publicacions de l’editorial TRITÓ Música breve destinada a repertori cambrístic, es publica una de les més recents obres del compositor Miquel Ortega. L’obra es va estrenar el 21 de novembre de 2010 amb la Orquestra de Cadaqués.