Joan Baptista Comes

València ( 1582 ) - València ( 1643 )
Joan Baptista Comes
Mestre de Capella. És un dels compositors més destacats del Barroc Espanyol, i exercí el seu magisteri a diversos centres. La seva obra polifònica, quasi totalment religiosa, presenta importants innovacions estilístiques.

Es va formar a la Catedral de València (hi va ingressar el 1594). Dos anys més tard abandona la capella, i al 1602 es troba com a Mestre de Capella de San Pedro de Sueca (València) i al poc temps passa a ser tenor de la capella musical de la Catedral de Lleida, on al 1605 ocupà la mestria. Al 1608 fa de mestre de capella a la capella de Corpus Christi, i segueix amb les seves vinculacions amb El Patriarca. Al 1613 ocupà lloc a la Catedral de València, però cinc anys més tard anà a Madrid a exercir de segon mestre de la Capella Reial, fet que li possibilità el contacte amb la música espanyola del moment i la flamenca.Com no havia perdut el contacte amb les seves terres natals tornà a ser mestre de capella de El Patriarca (1628) i de la catedral (1632), on es quedà fins la mort i donà tota la seva obra.

Ell fou el principal introductor del gènere multicoral a València, i el compositor espanyol que escriu per major nombre de veus, distribuïdes per diferents cors i diferents espais. Tot i això també cultiva obres unicorals que demostren gran domini del contrapunt imitatiu. És també ell el creador d’una nova forma de villancet amb característiques pròpies (en tres temps, i una tonada que repeteix tant el tema literari com musical) i caràcter d’obra religiosa. Els temes musicals que utilitza arranquen de la música religiosa-popular, no del gregorià.

Una altra innovació és l’ús que fa dels instruments, tant per acompanyar villancets, solistes, responsoris, cors, substituir veus i fer continus. En general, busca amb totes aquestes novetats un major dramatisme.