Narcís Bonet

Barcelona ( 1933 )
Narcís Bonet
Cursà els seus primers estudis musicals amb Joan Massià -piano amb Maria Carbonell- Joan Llongueres i Eduard Toldrà, que signa la seva presentació al públic del Palau de la Música Catalana, als 13 anys, com a compositor i pianista. Treballa més tard amb Joaquim Zamacois, Emili Pujol i Lluis Maria Millet. Deixeble, a partir de 1949, de Nadia Boulanger i d’Igor Markevitch.

La seva trajectòria musical ha anat des de composició, acompanyament, direcció d’orquestra, animació, divulgació i gestió musical, i molt especialment l’ensenyament, sense oblidar la seva acció al servei de la cultura catalana, a través de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona.Consta de diversos premis de composició (Fundació Copley de Chicago, Fundació March, Prince Rainier III de Mónaco) i ha rebut nombrosos encàrrecs.
A partir de 1971 desplega una gran activitat pedagògica al Conservatori Municipal de París, a l’Escola Nacional de Música de Créteil, a l’Escola Normal de Música de París, i al Conservatori Americà de Fontainebleau. Autor d’un Tractat de Solfeig i col•laborador amb Igor Markevitch en l’edició enciclopèdica de les 9 Simfonies de Beethoven.
Entre els càrrecs que ha exercit cal esmentar: President de Joventuts Musicals de Barcelona, Membre del "Bureau" i President de la Fed. Internacional de les Joventuts Musicals, representant del ConseIl Internacional de la Música de l’UNESCO, productor dels programes musicals de la Ràdio Francesa, Secretari Tècnic de l’Orquestra i Cors de la RTVE, Conseller musical de la Dotació d’Art Castellblanch, Membre del Consell Musical de la Fundació "Prince Pierre de Monaco" i "Commandeur dans l’Ordre du Mérite Culturel" del Principat de Monaco, Membre del Consell de la Fundació Internacional "Nadia i Lili Boulanger", Director de l’Associació de l’Escola Normal de Música de París, i Conseller Pedagògic de la Schola Cantorum de París.

Els dos pilars estètics de les seves obres són la cultura catalana i el cristianisme profund.