Robert de la Riba

La Riba ( 1912 ) - Barcelona ( 1999 )
Robert de la Riba
El pare Robert de la Riba va formar-se amb mestres com ara J. Lamote de Grignon, J.Zamacois, A.Galliera o J.Pahissa, esdevenint posteriorment un dels puntals de l’activitat musical a la Barcelona de després de la guerra Civil. Com a organista, va menar una inmensa activitat de concertista arreu d’Espanya i a l’estranger. Dins la seva producció com a compositor, cal destacar la Rapsòdia Nadalenca per a orquestra i cor, la Simfonieta concertant o la sèrie de sardanes, per a diferents combinacions instrumentals.

Últimes notícies

Robert de la Riba
Música per a orgue, de Robert de la Riba

Música per a orgue, de Robert de la Riba

Nova edició de Música per a orgue en vuit volums de l'obra completa per a orgue del Pare Robert de la Riba. Amb aquesta edició es posa a l'abast d'organistes i estudiosos la valuosíssima aportació de Robert de la Riba al repertori musical del segle
Llegir més