Variacions, rondós i minuets

Pau Marsal ( 1761 - 1834 )
Comprar
Revisor musicològic
Lluís Rodríguez Salvà
TR00827 pf
Tritó
63
2010
2010
9790692046714
Malgrat l’escàs però extremadament interessant llegat que Pau Marsal ens ha deixat, hom no pot evitar d’apreciar el seu privilegiat talent musical i, per bé que els minuets resulten peces d’una entitat menor, les obres que es troben a continuació ho demostren a bastament. La present edició es basa en els manuscrits M921/3 i M921/7, que es conserven a la Biblioteca de Catalunya sota els títols de Quaderno de Sonatas de D. Pablo Marsal i Quadernos de Minuettos de Don Pablo Marsal y de P. F. Benito Brell, respectivament. Curiosament, de les deu peces que conformen el Quaderno de Sonatas, set responen a les 7 Sonates ja publicades i de les quals ja hem parlat. Les altres tres la quarta, la sisena i la novena són, en realitat, l’Andante amb variacions i els dos rondós que aquí s’inclouen i que, de manera incomprensible, apareixen sota el nom de sonata.
Andante amb variacions Rondó I Rondó II Minuet I Minuet II Minuet III Minuet IV Minuet V Minuet VI Minuet VII