Antoni Tolmos

Alpicat (Lleide) ( 1970 )
Antoni Tolmos
Pianista i compositor. És titulat Superior en piano, llenguatge musical i teoria de la música. Ha estat cap del Departament d’Harmonia i Llenguatge Musical al Conservatori Professional de Música de Tarragona a Reus. Actualment és professor d’Educació Musical a la Universitat de Lleida. Becat com a pianista en dues ocasions per la Diputació de Lleida ha rebut classes de concertistes com Margarida Serrat, Jordi Benseny, Luiz de Moura Castro, Carles Marqués, etc. i tècniques de composició funcional, arranjaments de música moderna i jazz al Taller de Músics de Barcelona i tècniques pianístiques modernes amb Joan Monné i Manel Camp.
Ha obtingut el primer Premi de composició coral "Ciutat de Reus" 1999 i l’accèssit al mateix concurs al 1997.