Tomàs Alcaide Albero

Tomàs Alcaide Albero
Cursant els estudis superiors d’interpretació de violí a l’ESMUC es començà a interessar per la musicologia i la recuperació del patrimoni musical català sota el mestratge del musicòleg Josep Pujol i Coll. Fou el mateix mestre qui tutoritzà el seu projecte final "Recuperant el classicisme català: Pau Marsal i altres autors catalans de música de cambra" que culminariael 2010 amb l’edició -i posterior interpretació- del Quartet de corda en Do Major de Pau Marsal Bogunyà. Posteriorment a la finalització del projecte final i gràcies a la gran ajuda del que va ésser el seu tutor, van realitzar plegats la primera i única catalogació de tota l’obra del músic egarenc.

Obres

Tomàs Alcaide Albero

Per Conjunts de cambra

Obra
Quartet de corda en Do MajorQuartet de corda