Comprar
Revisor musicològic
Lluís Rodríguez
TR00672 per a piano
Lluís Rodríguez
Tritó
67
2009
2009
9790692045571
No són especialment abundants les referències que ens han arribat de Pau Marsal. I és aquest un detall sorprenent donada la fama tan justa i merescuda de què va gaudir durant la seva època. Les influències de principis del segle xix són prou evidents i tanmateix són algunes d’aquestes influències les que precisament doten aquestes composicions d’un interès especial i que desmarquen l’estil de Pau Marsal de la línia general trobada a casa nostra. La present edició es basa en el manuscrit M921/3, que es conserva a la Biblioteca de Catalunya sota el títol Quadern de Sonates de D. Pablo Marsal. Curiosament, de les deu peces, només set són, en realitat, sonates (la quarta és un andante amb variacions i la sisena i la novena són dos rondós).