Comprar
Revisor musicològic
Lluís Rodríguez
DT00672 per a piano
Lluís Rodríguez
Tritó
67
2009
2009
9790692045571
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
No són especialment abundants les referències que ens han arribat de Pau Marsal. I és aquest un detall sorprenent donada la fama tan justa i merescuda de què va gaudir durant la seva època. Les influències de principis del segle xix són prou evidents i tanmateix són algunes d’aquestes influències les que precisament doten aquestes composicions d’un interès especial i que desmarquen l’estil de Pau Marsal de la línia general trobada a casa nostra. La present edició es basa en el manuscrit M921/3, que es conserva a la Biblioteca de Catalunya sota el títol Quadern de Sonates de D. Pablo Marsal. Curiosament, de les deu peces, només set són, en realitat, sonates (la quarta és un andante amb variacions i la sisena i la novena són dos rondós).