Sonata per a clavicèmbal

Pere Rabassa ( 1683 - 1767 )