Claude Debussy

St Germain-en-Laye ( 1862 ) - Paris ( 1918 )
Claude Debussy
La infància de Debussy transcorre enmig d’una gran pobresa, i pot accedir a estudis musicals gràcies a l’ajuda d’Achille Arosa. Als 10 anys ingressa al Conservatori de París, on fou deixeble de Lavignac. Després d’una temporada en què ofereix actuacions privades i escriu les seves primeres obres, emprèn un viatge per Europa que el porta a França, Àustria i Rússia. Amb 22 anys rep el Premi Roma, el seu primer reconeixement com a compositor. En aquesta època entra en contacte amb Liszt i estudia en profunditat altres autors, d’entre els quals admira especialment Wagner, tot i que posteriorment rebutjarà el seu pensament musical.
Les seves obres tenen un marcat caràcter poètic i s’alliberen dels cànons tradicionals, de les repeticions i les cadències rítmiques. Dóna excepcional importància als acords aïllats, els timbres, les pauses i el contrast entre registres. La música de Debussy abarca obres pianístiques, orquestrals, de cambra, vocals i escèniques, i es relaciona amb la literatura, la poesia i la pintura de l’època, en especial amb el simbolisme i l’impressionisme.