Comprar
Revisor musicològic
Bernat Cabré i Arnau Farré
TR00969 tecla
12 Minuts
Tritó
24
2012
9790692048374
La font que ha servit de base per a la present edició és el manuscrit M921/6 de la Biblioteca de Catalunya, la mateixa que segueixen les edicions de Frederick Marvin (1957) i Samuel Rubio (1972). De fet, aquesta és, que sapiguem, l’única font coneguda del Fandango. El manuscrit, que palesa clarament la intervenció de dos copistes, du l’encapçalament següent: «Fandango/de Soler.». L’atribució de l’obra a Antoni Soler (1729û1783), sostinguda amb un grau variable de convenciment, ha estat posada alguna vegada en entredit. Nosaltres hem optat per mantenir la incertesa d’aquesta atribució.