Organistes de Barcelona del segle XVIII

Francesc Mariner
Organistes de Barcelona del segle XVIII

Barcelona ( 1720 ) - Barcelona ( 1789 )

Francesc Mariner va desenvolupar tota la seva activitat musical a Barcelona, on va exercir d’organista de la catedral. La seva producció per a instruments de teclat -clavicèmbal i orgue- harmonitza la tradició contrapuntística de l’orgue barroc ibèric amb els nous corrents de l’estil galant, en la línia de Scarlatti i d’Antoni Soler....