Música per a orgue vol. IV - Sardanes

Robert de la Riba
Música per a orgue vol. IV - Sardanes

La Riba ( 1912 ) - Barcelona ( 1999 )

El pare Robert de la Riba va formar-se amb mestres com ara J. Lamote de Grignon, J.Zamacois, A.Galliera o J.Pahissa, esdevenint posteriorment un dels puntals de l’activitat musical a la Barcelona de després de la guerra Civil. Com a organista, va menar una inmensa activitat de concertista arreu d’Espanya i a l’estranger. Dins la seva producció com a compositor, cal destacar la Rapsòdia Nadalenca per a orquestra i cor, la Simfonieta concertant o la sèrie de sardanes, per a diferents combinacions instrumentals....