Meditació per a orquestra de corda

Robert de la Riba ( 1912 - 1999 )
Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Josep Maria Gregori i Cifré
DT00788 archi
Josep Maria Gregori i Cifré
Tritó
12
2009
2009
9790692046110
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Meditació sembla rebre el seu títol per l’aire contemplatiu que l’autor dóna a aquesta partitura, escrita per a corda. La seva atmosfera poètica es veu recreada mitjançant una música escrita amb un caràcter de legato, que es manifesta a través de les diferents articulacions, una bonica melodia modal i un desenvolupament seqüencial. Escrita en mi menor, les alteracions hi són tractades més com un element d’enriquiment del color instrumental que amb una intenció moduladora.