Robert de la Riba

La Riba ( 1912 ) - Barcelona ( 1999 )
Robert de la Riba

Latest News

Robert de la Riba
Música per a orgue, by Robert de la Riba

Música per a orgue, by Robert de la Riba

A new eight-volume edition of “Música per a orgue”, the complete organ works by Father Robert de la Riba, has just been published. This edition offers organists and scholars Robert de la Riba’s invaluable contribution to the 20th century repertoire ...
Read more