Lauda, Jerusalem per a dos tibles, cor mixt i baix continu

Francesc Valls ( 1665 - 1747 )