Francesc Valls

Barcelona ? ( 1665 ) - Barcelona ( 1747 )
Francesc Valls

Mestre de Capella de la catedral de Barcelona entre 1696 i 1726. Autor d’un tractat teòric no publicat, titulat Mapa Armónico va porvocar la polèmica més important del segle XVIII a Espanya en rebatre les crítiques que li feren diversos mestres de capella pel tractament harmònic de les veus en la seva missa Scala Aretina composta el 1702.

Obres

Francesc Valls

Altres

Obra
Missa Scala Aretina