La Dolores
Preu: 57,20 €
Comprar
Revisor musicològic
Angel Oliver
DP01195 (*2222-4231) 3Perc, Archi
ICCMU
615
1999
84-8048-314-8

Drama líric en tres actes