Tres Sonetos de Michelangelo

Gabriel Erkoreka ( 1969 )
Comprar
DT00786 solo contT 2222 - 2220-2cornetti - perc-archi
22 Minuts
Tritó
62
2011
2011
9790692046851
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

La composició de Tres Sonets de Michelangelo respon a un encàrrec de l’Orquestra Simfònica de Bilbao i la Fundació Autor - Conveni AEOS. L’obra es va estrenar el 12 de novembre de 2009 pel contratenor Carlos Mena i la BOS sota la direcció de Günter Neuhold al Palau Euskalduna de Bilbao. Els Sonets de Miquel Àngel Buonarroti són bona mostra d’un art tens i ple d’una força creativa sotmesa a una marcada oposició de contraris. Aquesta oposició ha estat tinguda particularment en compte en elaborar l’estructura i el discurs de Tres Sonets de Michelangelo. L’obra consta de cinc seccions que s’executen sense interrupció, on les seccions corresponents als tres sonets triats apareixen enllaçades per dos petits interludis orquestrals.

1. Tres Sonetos de Michelangelo