Branca de branques
PDF
Preu: 34,32 €
Comprar
DT00269 2[1.2/pic] 2 2 2 - 4230 - 2perc - archi
5templeblks.bd.3tom.sd.td.claves
Josep Maria Mestres-Quadreny
10 Minuts
Tritó
46
2004
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Es compon d’un sol moviment format per diversos fragments units per un fil conductor de caire estructural.La idea fonamental es troba reflectida al nucli central.