Comprar
DA01105 pf
5 Minuts
Amalgama
14
2006
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Peça inspirada en el món del circ i els inicis del setè art. Va ser escrita seguint una forma compositiva similar a la d’una màquina dadaista que s’atura en el temps com tota màquina inútil.