El petit pianista 1
Preu: 16,20 €
Comprar
No disponible en aquests moments. Contacta amb nosaltres per a més informació.
DP09916 Dinsic
112
8495055406
Rítmics: negra, blanca, blanca amb punt. Compàs: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 Claus: sol 3a i fa 4a. Iniciació: descobriment del teclat, colÀlocació correcta de les mans, pulsació, primeres notes, simultane´tat de les dues mans: moviment contrari, moviment paralÀlel. Secció 1: posició dels cinc dits igual en les dues mans (harmonitzacions amb tònica-dominant). Secció 2: posició dels cinc dits diferent en cada mà. Secció 3: canvi de posició dins de la mateixa obra.