Agustí Borgunyó

Sabadell (Barcelona) ( 1894 - 1967 )
Agustí Borgunyó
Compositor, director i orquestrador. Començà els seus estudis musicals a l’Escola Municipal de Música de Sabadell, i als 16 anys ja formava part de la Banda Municipal de Sabadell i després cursà harmonia a Barcelona. Es traslladà a Estats Units des de 1915 a 1963.
La seva activitat musical engloba la composició, la direcció musical i l’orquestració.
En el seu primer període nord americà composa ballets, suites i opertes de gran acollida, a més de desenvolupar una importantíssima tasca com a orquestrador. Posteriorment també s’encarregà d’orquestrar i de composar obres amb caràcter espanyol per una emissora d’Estats Units. Entre 1941 i 1960 va ser director musical i artístic de la National Symphony Orchestra, i cap al 1958-63 va fer música per documentals de propaganda, a més de fer música radiofònica.
No deixà tampoc de composar sardanes, cançons per a cor i solistes, suites per a cobla, i el ballet català La festa del carrer.