Deu obstinats sobre cançons infantils tradicionals catalanes

Joan Josep Blay ( 1955 )