Trance
Comprar
TR00717 1[1/pic] 1[1/ci] 1[1/cb] 1[1/cfg-1.1.1.0-perc-pf archi
Gabriel Erkoreka
16 Minuts
Tritó
66
2009
2009
9790692046097
Trance fa referència al temps, però a un temps no mesurat, un estat irreal de la ment susceptible de ser retratat mitjançant sons. Un terme prou ambigu si s’atén al sentit de desdoblament en dos elements o éssers, que pot ser tradu´t en la meva obra com una dissociació en diferents plànols sonors.

1. Trance