Àries de Giuseppe de l’oratori Giuseppe riconosciuto

Domènec Terradellas ( 1713 - 1751 )
Comprar
Revisor musicològic
Josep Dolcet
DT00828 S pf
Tritó
27
2010
2010
9790692046561
En venda
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Vederti Bramerei Deh serena il dolce viso Qual pena sia l’amare S’inganna ogn’un che spere Sarò qual madre amante