Benedicta et venerabilis i altres peces marianes

Josep Gaz ( 1656 - 1713 )
Benedicta et venerabilis i altres peces marianes
Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Bernat Cabré
TR00605 Cor i baix continu
Josep Pujol
Tritó
145
2007
2007
COLÀLECCIÓ MESTRES GIRONINS
Benedicta et venerabilis
Magnificat
Alma redemptoris Mater
Ave Regina caelorum [a cinc veus]
Ave Regina caelorum [a vuit veus]
Salve Regina [a set veus]
Salve Regina [a vuit veus]
Salve Regina [a dotze veus]
Litaniae Beatae Mariae Virginis