Gli uccelli / Trittico boticelliano

Ottorino Respighi ( 1879 - 1936 )
Gli uccelli / Trittico boticelliano
Preu: 19,79 €
Comprar
DP00812 *2122-2200- arpa, celesta i archi
20 Minuts
Ricordi
134
Obra del repertori obligat del " VII Concurs Internacional de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués"