Ho sap tothom i és profecia (partitura de butxaca)

Narcís Bonet ( 1933 )