Preu: 18,72 €
Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Alfredo Vicent
TR01193 guitarra
Tritó
40
2014
9790692049203

Sens dubte, la figura de Fernando Ferandiere és la d’un músic que reflecteix perfectament, amb la seva vida i la seva obra, la transició i les expectatives musicals que viu Espanya a les darreries del segle XVIII i començaments del XIX. Autor d’un Prontuario músico para el instrumentista de violín y cantor (Màlaga, 1771) i d’un Arte de tocar la guitarra española por música (Madrid, 1799), cal afegir al seu vessant de tractadista, el de compositor i intèrpret. Aquesta publicació reuneix, por primer cop, un conjunt significatiu d’obres per a guitarra sola de Fernando Ferandiere. En primer lloc, les vuit lliçons incloses a l’Arte de tocar la guitarra española por música,14 seguides d’un Andante i un Rondó que ja vàrem catalogar en el seu moment com pertanyents a Ferandiere i, finalment, el seu transcendental Tema con diez variaciones para g

Lección (estudio) en Do mayor Alemanda en Sol mayor Minué en La mayor Rondó en Sol mayor Contradanza en Re mayor El laberinto o Círculo armónico Polaca en Do mayor Todo aquél que no sepa qué cosa es amar Andante en Si menor Rondó en Re mayor (versión A) Rondó en Re mayor (versión B) Tema con variaciones en Re mayor